U bent hier: Home › Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zeewolde Endurance

 1. Deelname aan het Triathlon- en Hardloopevenement (de Zeewolde Endurance) is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 2.  De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel, zoekraken van kleding en/of schade aan andere eigendommen van de deelnemer.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te gelasten of te verplaatsten door overmacht, weersomstandigheden en overige calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 6. Bij omzetting naar een kortere afstand wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd. Bij omzetting naar een langere afstand wordt het verschil aan inschrijfgeld in rekening gebracht.
 7. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Zeewolde Endurance, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 8. De leeftijdslimieten voor deelname aan de diverse onderdelen worden door de organisatie op de website bekend gemaakt.
 9. Het prijzengeld en de onderdelen waar deze voor gelden wordt door de organisatie op haar website bekend gemaakt.
 10. De eerste drie finishers in de van toepassing zijnde leeftijdscategorie worden gehuldigd op het erepodium (zie voor de van toepassing zijnde leeftijdscategorieën de aankondiging op de website).
 11. De 2de prijs wordt alleen uitgekeerd als in de betreffende categorie 5 of meer finishers zijn. De 3de prijs wordt alleen uitgekeerd als in de betreffende categorie 10 of meer finishers zijn.
 12. Geldprijzen worden door de organisatie uitsluitend bij de huldiging uitgereikt en zullen niet worden nagezonden of overgemaakt.
 13. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een databestand.
 14. De deelnemer verleent door zich inschrijven voor deelname aan de Zeewolde Endurance toestemming aan de organisator tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
 15. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 16. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 17. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de organisatie en de lokale calamiteitendiensten op te volgen.
 18. Op het moment van inschrijving voor de Zeewolde Endurance, verklaart de deelnemer zich bekend met deze Algemene voorwaarden.
 19. In situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie van de Zeewolde Endurance.

 


Ogenblik a.u.b. ...