Algemene voorwaarden & privacy

Algemene voorwaarden

 1. Deelname aan het Triathlon evenement (de Zeewolde Endurance) is geheel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, letsel, zoekraken van kleding en/of schade aan andere eigendommen van de deelnemer.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor het evenement af te gelasten of te verplaatsten door overmacht, weersomstandigheden en overige calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan worden. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd. De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Bij annulering geldt de regeling zoals vermeld op onze website.
 6. Bij omzetting naar een kortere afstand geldt de regeling zoals vermeld op onze website.
 7. De leeftijdslimieten voor deelname aan de diverse onderdelen worden door de organisatie op de website bekend gemaakt.
 8. Het prijzengeld en de onderdelen waar deze voor gelden wordt door de organisatie op haar website bekend gemaakt.
 9. De eerste drie finishers in de van toepassing zijnde leeftijdscategorie worden gehuldigd op het erepodium (zie voor de van toepassing zijnde leeftijdscategorieën de aankondiging op de website).
 10. De 2de prijs wordt alleen uitgekeerd als in de betreffende categorie 5 of meer finishers zijn. De 3de prijs wordt alleen uitgekeerd als in de betreffende categorie 10 of meer finishers zijn.
 11. Prijzen worden door de organisatie uitsluitend bij de huldiging uitgereikt en zullen niet worden nagezonden of overgemaakt.
 12. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen van de organisatie en de lokale calamiteitendiensten op te volgen.
 13. Op het moment van inschrijving voor de Zeewolde Endurance, verklaart de deelnemer zich bekend met deze Algemene voorwaarden.
 14. In situaties waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie van de Zeewolde Endurance.

Privacy verklaring

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door SQM verstrekt aan de organisator.
 2. De door de vrijwilligers verstrekte gegevens worden opgeslagen in een databestand van de Zeewolde Endurance
 3. Door deelname gaan deelnemers en vrijwilligers akkoord met publicatie van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d.
 4. De deelnemer verleent door inschrijven toestemming aan de organisator, Zeewolde Endurance, tot het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor het verzenden van informatie over het komende en toekomstige evenementen aan de deelnemer.
 5. De deelnemer verleent door inschrijven toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en geboortejaar op deelnemerslijsten en in wedstrijdresultaten.
 6. In geval van calamiteiten zullen we de gegevens delen met dienstdoende hulpdiensten.


Waar we uw gegevens niet voor gebruiken
De gegevens worden met nadruk niet beschikbaar gesteld aan derde partijen en/of andere reclame doeleinden.

Inzage, of verwijdering
Via privacy@zeewolde-endurance.nl kunt u aangeven dat u wilt dat uw gegevens worden verwijderd uit de databestanden van de Zeewolde Endurance. De organisatie zal uw verzoek doorgeleiden naar inschrijven.nl en Mylaps.

Latest Events
zaterdag 29 juni 2024
zaterdag 29 juni 2024
zaterdag 29 juni 2024
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

Latest Posts